ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA | SP 830 | PCS 1-QR6000


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / ZPS-2 / Rutiny k plotru XY4130


K ovladači nemám dokumentaci, zdrojový kód byl získán pomocí zpětného inženýrství.

Velkou část funkcí nejde volat přímo z BASICu jako u ovladače pro MINIGRAF 0507/0517. Jednotlivé funkce očekávají souřadnice v párovém registru <DE> pro osu X a v <BC> pro osu Y. Kdežto BASIC u funkce CALL předává parametry přes párové registry <HL> a <DE>. Ovladač jde použit pouze s MONITORem V5.0. Ovladač podporuje češtinu a to v kódování KOI8-ČS2


Stručný popis funkcí.

1800H   ZNAKP-tisk jednoho znaku z registru <C>jde volat z BASICu funkcí USR.
 
1803HZAVOV-nastaví tiskárnu XY4130 jako systémovou tiskárnujde volat z BASICu funkcí USR nebo CALL
 
1806HVPOZ-tj. ORG aneb provede nastavení pisátka do výchozí polohy po založení papíru a následně nastaví pisátko na pozici danou obsahem registrů <DE> pro X a <BC> pro Y   
 
1809HAMOVA-absolutní přesun na souřadnice dané obsahem registrů <DE> pro X a <BC> pro Y
 
180CHAVECTA-absolutní vektor na souřadnice dané obsahem registrů <DE> pro X a <BC> pro Y
 
180FHAPOIN-absolutní bod na souřadnicích dané obsahem registrů <DE> pro X a <BC> pro Y
 
1812HRMOVA-relativní přesun o souřadnice dané obsahem registrů <DE> pro X a <BC> pro Y
 
1815HRVECTA-relativní vektor o souřadnice dané obsahem registrů <DE> pro X a <BC> pro Y
 
1818HRPOIN-relativní bod o souřadnicích dané obsahem registrů <DE> pro X a <BC> pro Y
 
181BHNASZS-nastaví velikost znaků, v párovém registru <HL>, je adresa uložení 16 bitových poměných SIXX, SIXY, SIYX, SIYYjde volat z BASICu funkcí CALL
 
181EHTESTT-test tiskárny, vytiskne znaky 10H až FFHjde volat z BASICu funkcí USR nebo CALL
 
1821HNTABGZ-v párovém registru <HL> se nachází nová adresa znakového generátorujde volat z BASICu funkcí CALL
 
1823HATABGZ-v párovém registru <HL> je vracená adresa aktuálního znakového generátorujde volat z BASICu funkcí CALL


Plotr XY4130 se připojuje k portu OUT 3 na JPR-1/X3.

Zapojeni kabelu

JPR-1/X3
SignálPort/špička
PEROOUT2-0/03
X/YOUT2-1/05
+/-OUT2-6/04
KROK   OUT2-7/07
Zem17,19


Program nezkoušen.


Výpis programu:

Ovladač je umístěn v EPROM na adresách 1800H až 1FFFH.ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA | SP 830 | PCS 1-QR6000


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / ZPS-2 / Rutiny k plotru XY4130SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz