ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / JPR-1ZJPR-1ZJednotka Programového Řízení "Z"

Deska je popsána ve více zdrojích. V AR/B 85/6 (Amatérské Rádio řada B (modré – pro konstruktéry), ročník 1985 číslo 6) je podrobnější popis funkce a oživení.

Deska JPR-1Z (potažmo celí systém Z) údajně vznikla kvůli překladači PASCAL který bil napsán v kódu Z80. Deska JPR-1Z je osazena CPU Z80 a je téměř plně záměnná za JPR-1A. Rozdíl je vtom že na JPR-1Z lze osadit 1x BOOT EPROM 2716 místo dvou na JPR-1A. U JPR-1Z je připojeno INT0 na INT a INT1 je na NMI kdežto u JPR-1A jsou oba vstupy přerušení INT0 a INT1 připojeny přes hradlo NAND na INT.OCR návodu JPR-1Z

TESLA
ELTOS
STÁTNÍ
PODNIK
DIZ

SAPI-1


APLIKAČNÍ PŘÍRUČKAJPR-1ZObsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Instalace
 4. Popis funkce
 5. Programování
 6. Testování
 7. Údržba
 8. Všeobecné údaje
 9. Obsah pamětí PROM
 10. Zapojení konektoru X1
 11. Zapojení konektoru X2
 12. Zapojení konektoru X3
 13. Připojení klávesnice CONSUL 259.11
 14. Připojení tiskárny EC 2111
 15. Připojení klávesnice CONSUL C262.3
 16. Připojení tiskárny DZM 180
 17. Připojení tiskárny ROBOTRON K6313 s paralelním rozhraním CENTRONICS
 18. Připojení tiskárny D-100 se sériovým rozhraním
 19. Připojení tiskárny D-100 s paralelním rozhraním IRPR
 20. Rozpiska součástek
 21. Roz1 ožení součástek
 22. Schéma desky JPR-1Z (příloha)


 1. Úvod
 2. Deska procesoru JPR-1Z vychází z desky JPR-1A. Tyto dvě desky jsou v mikropočítači SAPI-1 zcela zaměnitelné. Deska již není jednodeskový mikropočítač, jako tomu bylo u JPR-1. Na desce JPR-1Z již není paměť RAM a proto sama o sobě nemůže tato deska pracovat. Procesor JPR-1Z je určen do systémů, které používají operační systém CP/M. Oproti desce JPR-1A, na které je použit mikroprocesor MHB 8080A, je na desce JPR-1Z mikroprocesor Z80. Mikroprocesor Z80 má rozšířený soubor instrukcí a existuje část programů pracujících pod CP/M, vyžadující právě soubor instrukcí Z80. Jinak nepřináší deska JPR-1Z oproti JPR-1A žádné výhody, neboť musela být dodržena sběrnice i rychlost procesoru. 3. Technické parametry
 4. 2.1Napájení desky:+5V +- 5%
  odběr proudu:+5V MAX. 1,1A
   
  2.2Rozměry desky:140 x 150 x 15 mm
  hmotnost:200 g
   
  2.3Kapacita EPROM:2 Kb
  typ Paměti:MHB 2716
  počet vstupů:3X8 datové + řídící
  počet výstupů:3X8 datové + řídící
   
  2.4Max. přípustné zátěže signálů v mA:   
  /MR, /MW, /IOR, /IOW, /AEN
  /HLDA, /M1, /STSTB, /RES3,2
  A0 AZ A70,75
  A8, A90,5
  A100,2
  A11 AZ A150,25
  D0 AZ D71,25
  /RDY5
  /HLD5
  /DEN100 ohm proti zemi
   
  2.5Zátěž všech 24 vstupů:1,5mA
  zátěž všech 24 výstupů:log.1 1mA
  log.0 15mA
   
  2.6   Kmitočet hodin:2 MHz 5. Instalace
 6. Desku vyjmeme z obalu a překontrolujeme, zda nedošlo k poškození desky při přepravě. Dále zkontrolujeme kontakty konektoru FRB, zda nedošlo k mechanickému poškození.

  Překontrolujeme zapojení propojek na desce, případně předěláme propojky podle potřeby. Význam a zapojení propojek je uveden v příloze.

  Překontrolujeme, zda deska nezpůsobí překročení max. odběru napájecích zdrojů nebo zda nebudou překročeny povolené zátěže sběrnice desky. 7. Popis funkce
 8. Schéma desky je možno rozdělit na tři logické části. Část první obsahuje mikroprocesor a přídavné obvody pro hodiny a připojení na sběrnici. Část druhá obsahuje porty a neliší se příliš od původní desky JPR-1, část třetí obsahuje dekodéry adres a paměť EPROM.

  Srdcem desky je mikroprocesor Z80 nebo U880D z NDR. Kmitočet hodinového signálu procesoru je 2 MHz. Hodinový signál vzniká v krystalovém oscilátoru tvořeném obvody D5/10 (obvod D5, výstup 10) a D5/8. Po vytvarování hodinových impulsů obvodem D5/12 je kmitočet oscilátoru dělen čítačem D11. Ve schématu je předepsán čítač MH 7493A,je však možno použít i krystal 10 MHz a pak je nutné osadit čítač v pozici D11 obvodem MH 7490A. čítač se pak zapojí jako dělič 5:1. Při použití předepsaného krystalu 16 MHz dělí dělič 8:1. Při použití krystalu 8 MHz musí dělič dělit 4:1. Je možné zapojit výstupy děliče i tak, že na sběrnici jde signál hodinového kmitočtu 2 MHz a do procesoru 4 MHz. V tomto zapojení však nebyl procesor SAPI-1 vyzkoušen. Hodinový signál procesoru je tvarován na potřebnou úroveň zapojením doporučovaným v katalogu. Tvarovací obvod je tvořen tranzistorem V3 a invertorem D5/4. V podstatě jde o to, aby úroveň hodinového signálu do procesoru byla při log. 1 vyšší, než zaručují obvody TTL.

  Dalším samostatným obvodem na desce procesoru je generátor signálu /RESET. Signál RESET se odvozuje od zapnutí napájení a od signálu /RTL, který značí, že bylo st1ačeno tlačítko RESET. Zapojeni je opět převzato z katalogu a zajišťuje z krácení signálu /RESET od tlačítka, aby nebyla ohrožena činnost dynamických pamětí v systému. Při dlouhém signálu /RESET by se přerušil refreš a paměť by ztratila svůj obsah. Délka signálu /RESET, vyráběného monostabilním obvodem D13/5, je stanovena s ohledem na požadovanou délku signálu /RESET pro obvod radiče flopydisku I8271. Signál /RESET také nuluje porty na desce JPR-1Z.

  Signály /WAIT a /BUSRQ jsou pouze přejmenovány a ošetřeny rezistory, při pojenými na +5V a vyvedeny na sběrnici jako RDY a /HOLD. Potvrzení žádosti o zapůjčení sběrnice při DMA je vedeno z procesoru jako /BUSAK (D9/23) a invertováno. Vznikne tak signál /AEN ( povolení adresy ), který je jednak veden na sběrnici a jednak řídí třístavové vysílače 74 125, které generují řídicí signály sběrnice, a dále otevírá zesilovač datových signálů D8. Signál /AEN je pak znovu invertován a vyveden na sběrnici jako /HLDA (potvrzení DMA).

  Protože je u systému JPR-1Z použita paměť DRAM, je na špičku 7 konektoru X1 vyveden signál /REF, který je obvodem D2/6 vynásoben signálem /MRQ. Na této špičce sběrnice ARB-1 je jinak běžně definován signál /IEN (povoleni přerušení), kterého se však u systémů SAPI-1 nikde nevyužívá.

  Pro správnou funkci některých desek systému bylo nutno vyrobit signál STSTB, který mikroprocesor Z80 nemá. Signál je vyráběn monostabilnim obvodem D13/13 z počátku aktivace signálu /MRQ. Je důležité, aby STSTB nebyl příliš "široký", proto se doporučuje šířka 100 nS.

  Pro dodržení již definované sběrnice ARB-1 bylo nutné získat ze signálů Z80 standardní řídící signály mikroprocesoru 8080A (/MR, /MW, /IOR, /IOW a /INTA). Signály jsou překódovány hradly OR 74LS32 a potom jsou od sběrnice odděleny třístavovými zesilovači 74125 (D3,D2). Řízení vysílače signálu /MR (D3/8) se liší od ostatních.

  Protože u mikroprocesoru Z80 není obvod podobný obvodu 8228, bylo nutné zesílit DATA vysílaná na sběrnici obvodem MHB 8226 (D8).

  Logicky druhá část zapojeni obsahuje porty, které jsou tvořeny šesti obvody MH 3212. Tři porty jsou vstupní a tři výstupní a zapojení adresy konektoru bylo dodrženo podle desky JPR-1. Rozdíl je v tom, že na desce JPR-1Z jsou porty adresovány jako I/O (/IOR A /IOW).

  Třetí část schématu zobrazuje dekodéry adres a paměť EPROM. Dekodér adresy je složitější než u desky JPR-1A. Mikroprocesor 8080A vysílá adresu portu jak po spodních adresách, tak i po horních. Proto u něj stačí jeden dekodér hlídající horních 8 adres dekódovat jak porty, tak i paměť. Na desce JPR-1Z jsou dvě paměti PROM ve funkci dekodéru adres. Paměť MH 74S287 (D10) dekóduje adresy periferií. Vybírá adresu 0 pro přepínač tzv. obvodu BOOT, a dále adresy 1, 2 a 3 pro porty P0, P1 a P2. Dekodér je blokován signálem AEN, aby nereagoval na adresy při přenosu DMA.

  Paměť MH74S287 (D14) dekóduje adresu paměti po oblastech 2 Kbyte. Do dekodéru adresy je zaveden také signál BOOT, takže je možné, aby se adresace paměti měnila v závislosti na stavu klopného obvodu BOOT. Tento klopný obvod (D12/9) je po zapnutí či stlačeni tlačítka RESET nastaven do stavu BOOT = "1". Dekodér paměti je naprogramován tak, že pro BOOT = "1" povoluje adresy 0000H až 07FFH čtení z paměti EPROM (D15) tím,že aktivuje signálem DS2=1 třístavový zesilovač MH 3212 (D16).Současně však pro tuto oblast paměti nedovolí průchod signálu /MR na sběrnici (D3/10). Tím je pro BOOT paměť konfigurována tak, že první dvě "KILA" jsou EPROM (D15) a dalších 62 K může být na sběrnici, ať už jako RAM nebo EPROM. Při tom není přerušen zápis do paměti RAM, která může být pořád adresována na sběrnici od nuly.

  Po skončení programu, který zavede operační systém, může být použita instrukce OUT 0 (IOW na adresu 0) a ta způsobí překlopení klopného obvodu D12/9 do stavu BOOT=0. Dekodér adresy D14 pak je naprogramován tak,že se z paměti EPROM již nečte a je povolen signál /MR pro celou paměť 64 Kbyte. Pro orientaci je stav BOOT indikován diodou LED, která po "natažení" operačního systému zhasne.

  Na desce jsou použity obvody řady LS. TESLA DIZ sp. dodává sovětské obvody řady K555. Převodní tabulka obvodů sovětské výroby oproti řadě LS je v příloze. Používání obvodů řady LS se není možno vyhnout. Malé odběry vstupů umožňují lépe využit povolené zátěže signálů sběrnice. Hlavní je však malý odběr proudu obvody řady 74LS z napájecího zdroje. 9. Programováni
 10. V paměti EPROM je umístěn zavaděč operačního systému. Obsah paměti tedy závisí na použitém operačním systému. S deskou je dodáván zavaděč pro operační systém CP/M. Dekodér adres pro paměť a dekodér adres pro periferie je naprogramován podle přiložených tabulek. 11. Testování
 12. Deska je ve výrobním závodě testována pomocí speciál nich testů. Sestava ZPS-4 jako celek je ve výrobním závodě vyzkoušena pomocí funkčního testu. 13. Údržba
 14. Údržba desky spočívá v udržování kontaktů FRB konektoru. Tyto kontakty je nutno chránit před znečištěním a mechanickým poškozením, aby byla zajištěna spolehlivá funkce systému. Před každým zasunutím desky do sběrnice je nutno zkontrolovat, zda nejsou špičky konektoru ohnuty, aby nedošlo k jejich ulomení. Servis desky zajišťuje dodavatel systému TESLA DIZ prostřednictvím servisních středisek. V případě odesláni desky do opravy je nutno ji zabalit do původního přepravního obalu. 15. Všeobecné údaje
 16. Pracovní podmínky:   teplota okolí+5 stC až +40 stC
  relat.vlhkost40 - 80% při 30 stC
  prostředíneklimatizované,
  bez agresivních plynů a par
  atmosfér.tlak 84 - 107 kPa
  prašnostmax. 1mg/m3
  částice max.10 um
  vibrace-odolnost   0.1 mm při 25 Hz

  Krytí dle ČSN 33 0330 je IP 00.

  Deska je napájena ze zdroje, který odpovídá ČSN 36 9060. Kvalifikace obsluhy a údržby - pracovník poučený podle par. 4 vyhlášky 50/78 Sb.

  Skladování: skladovací prostor musí být suchý, dobře větraný bez mechanických otřesů a chemických vlivů, skladovací teplota musí být v rozmezí -5 až +35 stC a relativní vlhkost max. 75%, výrobky musí být skladovány v neporušeném obalu, při vybalováni systému (zvláště v zimním období) je nutné ponechat výrobek v přepravním obalu 4-5 hodin v pracovních podmínkách , aby nedošlo k orosení desek.

  Záruka: dodavatel ručí za jakost výrobku po dobu 6 měsíců ode dne splnění dodávky za předpokladu, že deska nebyla mechanicky poškozena hrubým, nebo neodborným zásahem. 17. Obsah pamětí PROM
 18. Obsah paměti MH 74S287 - posice D10 / D5B pro desku JPR-1Z

  000 7 B D E F F F F F F F F F F F F
  010 F F F F F F F F F F F F F F F F
  020 F F F F F F F F F F F F F F F F
  030 F F F F F F F F F F F F F F F F
  040 F F F F F F F F F F F F F F F F
  050 F F F F F F F F F F F F F F F F
  060 F F F F F F F F F F F F F F F F
  070 F F F F F F F F F F F F F F F F
  080 F F F F F F F F F F F F F F F F
  090 F F F F F F F F F F F F F F F F
  0A0 F F F F F F F F F F F F F F F F
  0B0 F F F F F F F F F F F F F F F F
  0C0 F F F F F F F F F F F F F F F F
  000 F F F F F F F F F F F F F F F F
  0E0 F F F F F F F F F F F F F F F F
  0F0 F F F F F F F F F F F F F F F F
  

  Obsah paměti MH 74S287 - posice D10 / D5B pro desku JPR-1Z, formát INTELHEX

  :20000000F7FBFDFEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0F
  :20002000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0
  :20004000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC0
  :20006000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA0
  :20008000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80
  :2000A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF60
  :2000C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF40
  :2000E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF20
  :00000001FF
  

  Obsah paměti MH 74S287 - posice D14 / D3C pro desku JPR-1Z

  000 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  010 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  020 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  030 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  040 F 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  050 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  060 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  070 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  080 F F F F F F F F F F F F F F F F
  090 F F F F F F F F F F F F F F F F
  0A0 F F F F F F F F F F F F F F F F
  0B0 F F F F F F F F F F F F F F F F
  0C0 F F F F F F F F F F F F F F F F
  0D0 F F F F F F F F F F F F F F F F
  0E0 F F F F F F F F F F F F F F F F
  0F0 F F F F F F F F F F F F F F F F
  

  Obsah paměti MH 74S287 - posice D14 / D3C pro desku JPR-1Z, formát INTELHEX

  :20000000F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F700
  :20002000F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7E0
  :20004000FFF7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7B8
  :20006000F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7A0
  :20008000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80
  :2000A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF60
  :2000C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF40
  :2000E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF20
  :00000001FF
  


 19. Zapojení konektoru X1
 20. ---------------------------------------------------------
  číslo konektoru: X1         konektor: TY 517 6211
  deska: JPR-1Z            klíčování: F3
  ---------------------------------------------------------
  číslo  signál     název          typ
  (PIN)
  ---------------------------------------------------------
  1    /RTL      tlačítko RESET     INP
  2    /HOLD      žádost o DMA      INP
  3    RDY       READY          INP
  4    STSTB      začátek cyklu      OUT
  5    /HLDA      potvrzení pro DMA    OUT
  6    M1       pří znak cyklu M1    OUT
  7    /REF      refreš         OUT
  8    /RES      nulování systému    OUT
  9    /MR       čtení z paměti     OUT
  10   /IOR      čteni z portu      OUT
  11   /MW       zápis do paměti     OUT
  12   /IOW      zápis do portu     OUT
  13   /AEN      povolení adres     OUT
  14   /DEN      povolení dat      INP
  15   +5V       napájeni        NAP
  16   +5V       napájeni        NAP
  17   +5V       napájení        NAP
  18   +5V       napájeni        NAP
  19   0V       napájeni        NAP
  20   0V       napájeni        NAP
  21
  22
  23   A9       adresa         OUT
  24   A15       adresa         OUT
  25   A11       adresa         OUT
  26   A14       adresa         OUT
  27   A13       adresa         OUT
  28   A12       adresa         OUT
  29   A10       adresa         OUT
  30   A8       adresa         OUT
  31   D4       data          BD
  32   D3       data          BD
  33   D6       data          BD
  34   D5       data          BD
  35   D2       data          BD
  36   D7       data          BD
  37   D0       data          BD
  38   D1       data          BD
  39   A1       adresa         OUT
  40   A0       adresa         OUT
  41   A3       adresa         OUT
  42   A2       adresa         OUT
  43   A5       adresa         OUT
  44   A4       adresa         OUT
  45   A7       adresa         OUT
  46   A6       adresa         OUT
  47
  48
  49
  50
  51
  53   0V       napájeni        NAP
  54   0V       napájeni        NAP
  56
  57
  58
  59   INT1      /NMI Z80        INP
  60   fi 2      hodiny 2 MHz      OUT
  61   /INTA      potvrzení přerušení   OUT
  62   /INT0      /INT Z80        INP
  ---------------------------------------------------------
  
  
              INP   vstupní
              BD   obousměrný
              OUT   výstupní
              NAP   napájení
  


 21. Zapojení konektoru X2
 22. ---------------------------------------------------------
  číslo konektoru: X2         konektor: TY 513 3011
  deska: JPR-1Z            klíčování: F3
  ---------------------------------------------------------
  číslo  signál     název          typ
  (PIN)
  ---------------------------------------------------------
  1    P1-/INT     vstupní port P1     OUT
  2    P1-IN4     vstupní port P1     IN
  3    P1-IN2     vstupní port P1     IN
  4    P1-IN1     vstupní port P1     IN
  5    P1-IN3     vstupní port P1     IN
  6    P1-IN0     vstupní port P1     IN
  7    P1-IN7     vstupní port P1     IN
  8    P1-IN5     vstupní port P1     IN
  9    P1-IN6     vstupní port P1     IN
  10   P1-STB     vstupní port P1     IN
  11   0V       zem           NAP
  12   P0-/INT     výstupní port P0    OUT
  13   P0-OUT0     výstupní port P0    OUT
  14   P0-OUT1     výstupní port P0    OUT
  15   P0-OUT5     výstupní port P0    OUT
  16   P0-OUT6     výstupní port P0    OUT
  17   P0-OUT4     výstupní port P0    OUT
  18   P0-OUT7     výstupní port P0    OUT
  19   P0-OUT3     výstupní port P0    OUT
  20   P0-OUT2     výstupní port P0    OUT
  21   0V       napájení        NAP
  22   P0-STB     výstupní port P0    IN
  23   P0-IN4     vstupní port P0     IN
  24   P0-IN6     vstupní port P0     IN
  25   P0-IN7     vstupní port P0     IN
  26   P0-IN6     vstupní port P0     IN
  27   P0-IN2     vstupní port P0     IN
  28   P0-IN1     vstupní port P0     IN
  29   P0-IN3     vstupní port P0     IN
  30   P0-IN0     vstupní port P0     IN
  ---------------------------------------------------------
  
  
          IN  vstupní
          OUT  výstupní
          NAP  napájení
  


 23. Zapojení konektoru X3
 24. ---------------------------------------------------------
  číslo konektoru: X3         konektor: TY 513 3011
  deska: JPR-1Z            klíčování: C6
  ---------------------------------------------------------
  číslo  signál     název          typ
  (PIN)
  ---------------------------------------------------------
  1    P2-/INT     výstupní port P2    OUT
  2    P2-OUT5     výstupní port P2    OUT
  3    P2-OUT0     výstupní port P2    OUT
  4    P2-OUT6     výstupní port P2    OUT
  5    P2-OUT1     výstupní port P2    OUT
  6    P2-OUT2     výstupní port P2    OUT
  7    P2-OUT7     výstupní port P2    OUT
  6    P2-OUT3     výstupní port P2    OUT
  9    P2-STB     výstupní port P2    IN
  10   P2-OUT4     výstupní port P2    OUT
  11   0V       zem           NAP
  12   P2-IN2     vstupní port P2     IN
  13   P2-IN4     vstupní port P2     IN
  14   P2-IN3     vstupní port P2     IN
  15   P2-IN6     vstupní port P2     IN
  16   P2-IN7     vstupní port P2     IN
  17   P2-IN1     vstupní port P2     IN
  18   P2-IN5     vstupní port P2     IN
  19   P2-STB     vstupní port P2     IN
  20   P2-IN0     vstupní port P2     IN
  21   0V       napájení        NAP
  22   P1-/INTR    výstupní port P1    OUT
  23   P1-OUT4     výstupní port P1    OUT
  24   P1-OUT0     výstupní port P1    OUT
  25   P1-OUT7     výstupní port P1    OUT
  26   P1-OUT1     výstupní port P1    OUT
  27   P1-OUT2     výstupní port P1    OUT
  28   P1-OUT5     výstupní port P1    OUT
  29   P1-OUT3     výstupní port P1    OUT
  30   P1-OUT6     výstupní port P1    OUT
  ---------------------------------------------------------
  
  
          IN  vstupní
          OUT  výstupní
          NAP  napájení
  


 25. Připojení klávesnice CONSUL 259.11
 26. ---------------------------------------------------------
  port      JPR-1Z X2    konektor    signál
  JPR-1Z     FRB 30Z/F3   CANNON
  ---------------------------------------------------------
  P1-IN0     06       1        /D1
  P1-INI     04       2        /D2
  P1-IN2     03       3        /D3
  P1-IN3     05       4        /D4
  P1-IN4     02       5        /D5
  P1-IN5     08       6        /D6
  P1-IN6     09       7        /D7
  -        nezapojen    8-9       VOLNY
  P0-IN0     30       10       /SC
  P1-IN7     07       11       /CLR
  P0-OUT0     13       12       /AC
  0V       21       13       /A0
  P0-OUT0     14       14       /ZVUK
  0V       21       15       0V
  
  
  Napájení ze zdroje        16-21     0V
                   22-24     +5V
                   25       VOLNY
  ---------------------------------------------------------
  

  Poznámka:

  Klávesnice 262.3 má vyveden přívod +5V na PIN 22 konektoru. Na desce JPR-1Z je propojen + na PIN 22. Původní signál desky JPR-1 je tím vyřazen. 27. Připojení tiskárny EC 2111
 28. ----------------------------------------------------------
  port  JPR-1  konek- signál název      směr k
  JPR-1  X3   tor               tiskárně
      FRB   WF28
      30Z/C6 206
  ----------------------------------------------------------
  P2-OUT0 03   KK/A  SI-1  vysílaná data bit 1   do
  P2-OUT1 05   KK/B  SI-2  vysílaná data bit 2   do
  P2-OUT2 06   KK/C  SI-3  vysílaná data bit 3   do
  P2-OUT3 08   KK/D  SI-4  vysílaná data bit 4   do
  P2-OUT4 10   KK/E  SI-5  vysílaná data bit 5   do
  P2-OUT5 02   KK/F  SI-6  vysílaná data bit 6   do
  P2-QUT6 04   KK/G  SI-7  vysílaná data bit 7   do
  0 V   11   KK/H  SI-8  vysílaná data bit 8   do
  0 V   21   KK/1  0 V   vztažný potenciál    -
  0 V   11   KK/J  SO   připravenost vysílat
                  data          do
  P1-0UT1 26   KK/K  SC   řízení přenosu dat   do
  0 V   21   KK/L  0 V   vztažný potenciál    -
  P2-IN6 15   KK/M  AC   řízeni přenosu dat   z
  0 V   21   KK/N  0 V   vztažný potenciál    -
  -    nezapojen KK/O A0   připravenost přijímat  z
  0 V   21   KK/P  0 V   vztažný potenciál    -
  -    nezapojen KK/Q +SI-10 konec bloku informací  do
  P1-OUT0 24   KK/R  SI-11  nulování        do
  -    nezapojen KK/S SP   parita vysil.dat bit 9 do
  0 V   11   KK/T  SI-9  potvrzeni platnosti par.do
  -    nezapojen KK/U AI-1  chybná parita z mechan. z
  0 V   21   KK/V  0 V   vztažný potenciál    -
  -    nezapojen KK/W +SI-12 volba režimu práce   do
  -    nezapojen KK/X +AI-4  autonomní režim z mech. z
  -    nezapojen KK/Y AI-3  mechanická chyba z mech.z
  -    nezapojen KK/Z AI-2  provádění řádku z mech. z
  ----------------------------------------------------------
  
  
  KK je konektor kanálu - na tiskárně je zásuvka 26 pólová
              nožová třířadá
  
  + signály na špičkách  KK/W je pouze u C 2111
              KK/Q A KK/X jsou pouze u C 2112
  
  Zasune-li se do konektoru KN protikus se zkratovací spoj-
              kou J-K, je možno použit tiskárnu
              C2113
  
  Pro připojení je možno použít např. plochý vodič
  PNLY 12 X 0,15.
  
  ----------------------------------------------------------
  


 29. Připojení klávesnice CONSUL C262.3
 30. Propojovací kabel pro klávesnici C262.3:
  
        C262.3        SAPI-1     signál
        ===========================================
      číslo vodiče      JPR-1, X2 
      plochého kabelu     FRB-30 
        5 -------------------- 6      DAT0
        6 -------------------- 4      DAT1
        7 -------------------- 3      DAT2
        8 -------------------- 5      DAT 3
        9 -------------------- 2      DAT4
        10 -------------------- 8      DAT5
        11 -------------------- 9      DAT6
        12 -------------------- 7      DAT7
        13 -------------------- 11      ZEM
        4 -------------------- 21      ZEM
        3 -------------------- 30      STROBE
        2 -------------------- 22      +5V
  
  
  Vodič č.1 je černý (není nutno zapojovat), ostatní vodiče
  jsou bílé.
  
  =========================================================
  
  
  
  Klávesnice C262.3 je napájena ze systému SAPI-1, to vsak
  vyžaduje úpravu:
  
  
   Na desce JPR-1 se přemostí odpor R10.
   -------------------------------------
   Deska JPR-1Z je pro napájení klávesnice upravena !
  

  Toto připojení klávesnice CONSUL C262.3 nemá "hradlováný" signál "STROBE" a ten je aktivní pouze asi 1 mS po zmáčknuti klávesy. To je nepříjemné v tom případě, když je potřeba zadat znak z klávesnice v okamžiku, kdy se tento vstup neočekává z programu - např. přerušení zobrazováni na display (tedy např. "CTRL S", "CTRL C".....). Pro tento případ je nutné, aby signál "STROBE" byl platný ve stejném okamžiku, kdy je operačním systémem testován vstup z klávesnice. Ovšem toto "setkání se" signálů s testem může vyjit až na několikátý pokus a vyžaduje obvykle opakované zadáváni z klávesnice.

  Tento nedostatek klávesnice C262.3 lze odstranit poměrně jednoduchou HARDWAROVOU úpravou. Výstup signálu "STROBE" se přivede na vstup hradla, které zajistí jeho trvalou aktivní úroveň až do okamžiku, kdy je ctěna klávesnice. Poté je signál "STROBE" převeden na neaktivní úroveň. Není tedy nutné opakovaně zadávat vstup z klávesnice.

  Dále popsaná úprava výstupu signálu "STROBE" klávesnice C262.3 je "FYZICKY" tak malá, že plošný spoj lze umístit do krytu konektoru FRB-30, kterým je klávesnice připojena k desce JPR-1


  Schéma úpravy připojení klávesnice C262.3  IO1 - MH 7474.
  Zapojení vodičů č.5 až č.12 zůstává beze změny. 31. Připojení tiskárny DZM 180
 32. Připojení tiskárny DZM-180 je stejné jako připojeni tiskárny CONSUL C2111. Datové signály jsou inverzní, řidiči signály jsou stejné. 33. Připojení tiskárny ROBOTRON K6313 s paralelnim rozhraním CENTRONICS.
 34. Propojovací kabel:
  
        K6313        SAPI-1     signál
        ===========================================
      konektor        JPR-1, X3
      XS11          FRB-30
        B5 ------------------- 3      DAT1
        B6 ------------------- 5      DAT2
        B7 ------------------- 6      DAT3
        B3 ------------------- 8      DAT4
        B9 ------------------- 10      DAT5
        B10 ------------------- 2      DAT6
        B11 ------------------- 4      DAT7
        B12 ------------------- 7      DAT8
        B2 ------------------- 26      STROBE
        C11 ------------------- 15      BUSY
      A10 AZ A12 --------------- 11      ZEM
        C5 ------------------- 11      ZEM
      C6 AZ C9 ----------------- 21      ZEM
  
  
  ==========================================================
  
  
  Pro připojení je možno použít např.univerzální kabel KB-01
  dodávaný pro SAPI-1.
  


 35. Připojeni tiskárny D-100 s sériovým rozhraním
 36. Propojovací kabel:
  
        D-100        SAPI-1     signál
        ===========================================
      konektor        DSM-1, X2
      ser. rozhraní      FRB-30
         1 ------------------- 1      P.GND
         2 ------------------- 3      RXD
         3 ------------------- 2      TXD
                  -- 8      DCR
                  |
        20 -----------------*- 5      CTS
                  |
                  -- 6      DSR
         8 --
          |
         5 -*----------------- 20      DTR
          |
         6 --
         7 ------------------- 7      S.GND
  
  
  ==========================================================
  

  Na konektoru sériového rozhraní tiskárny je nutno spojit špičky 5, 6 A 8. Na konektoru FRB je nutno spojit také špičky č.5, 6, 8.

  Pro připojení je možno použít např.kabel KB-05 (určený pro připojení magnetofonu).

  Tiskárnu D-100 a desku DSM-1 je nutno sesouhlasit přepínači K100 A K200 v tiskárně (tvar signálu, frekvence,parita).

  Je předpokládáno připojeni ke standardní desce systému, tedy na desku DSM-1. 37. Připojení tiskárny D-100 s paralelním rozhraním IRPR.
 38. Propojovací kabel:
  
        D-100       SAPI-1       signál
        ===============================================
      konektor            JPR-1, X3
      IRPR         FRB-30
        1 -------------------- 26        SC
        2 -------------------- 3        DAT0
        3 -------------------- 5        DAT1
        4 -------------------- 6        DAT2
        5 -------------------- 8        DAT3
        6 -------------------- 10        DAT4
        7 -------------------- 2        DAT5
        8 -------------------- 4        DAT6
        9 -------------------- 7        DAT7
       14 -------------------- 15        AC
       36 -------------------- 21        SO
      19 AZ 30 ---------------- 11,21       ZEM
  
  
  ==========================================================
  

  Pro připojení je možno použit např. kabel KB-01.
  Přepínač K100/4 je třeba nastavit do polohy OFF. 39. Rozpiska součástí
 40. ---------------------------------------------------------
   Součástka           Pozice
  ---------------------------------------------------------
   Odpor TR 191 4K7J    R1-R18,R20-R28,R41
         220RJ   R19,R44
         10KJ    R29,R30,R32-R34,R36,R37,R48-R51
         5K6J    R31
         100RJ   R35,R38
         1K0J    R39,R40,R42,R46,R47,R52
         22RJ    R43
         1K2J    R45
  
   Kondenzátor TK744 1N0     C1
         TK795 12P     C2
         TE981 20M PVC   C3,C4
         TK783 47N     C5-C7,C9-C15
         TK764 10N     C16
         TK754 33PK     Cl7
  
  I.O. K 555 TL 2 (74 LS 14)   D1
     K 155 LP 8 (74125)     D2,D3
     K 555 LL 1 (74 LS 32)   D4,D6
     MH 7404          D5
     K 555 LI 1 (74 LS 08)   D7
     MHB 8286          D8
     U 880 (Z80CPU)       D9
     MH 74S287         D10,D14
     MH 7493A          D11
     MH 7474          D12
     UCY 74 123N        D13
     K 573 RF 5 (2716)     D15
     MH 3212          D16-D22
     dioda KA 206        V1
     LED.dioda LQ 113      V2
     tranzistor KSY 82     V3
  
   Krystal 11 Z 53 16MHz     Z1
  ---------------------------------------------------------
  


 41. Rozložení součástek 42. DPS JPR-1Z

  Popis a vyobrazení v této příručce jsou nezávazné a výrobní závod si vyhrazuje právo v duchu technického rozvoje a v zájmu uživatelů přístrojů provádět změny sloužící zlepšení funkce a spolehlivosti přístrojů. Z toho důvodu se nemusí všechny údaje v textu a všechna vyobrazení shodovat s dodaným přístrojem. 43. Schéma desky JPR-1Z (příloha)


Schéma JPR-1Z a černobílá verze ZDE.Vývoj:

TESLA-ELSTROJVýrobce:

ELITEX
KONCERNOVÝ PODNIK
CHRASTAVA

ZÁVOD 06 - ELEKTRONIKA - LIBERECDodavatel:

TESLA- ELTOS-DIZ

poštovní schránka 27

pošta 45

145 00 Praha 4Obsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Instalace
 4. Popis funkce
 5. Programování
 6. Testování
 7. Údržba
 8. Všeobecné údaje
 9. Obsah pamětí PROM
 10. Zapojení konektoru X1
 11. Zapojení konektoru X2
 12. Zapojení konektoru X3
 13. Připojení klávesnice CONSUL 259.11
 14. Připojení tiskárny EC 2111
 15. Připojení klávesnice CONSUL C262.3
 16. Připojení tiskárny DZM 180
 17. Připojení tiskárny ROBOTRON K6313 s paralelním rozhraním CENTRONICS
 18. Připojení tiskárny D-100 se sériovým rozhraním
 19. Připojení tiskárny D-100 s paralelním rozhraním IRPR
 20. Rozpiska součástek
 21. Roz1 ožení součástek
 22. Schéma desky JPR-1Z (příloha)


ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / JPR-1ZSAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz