ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / RAM-1
RAM-1Desky RAM-1 a RAM-1A se do sebe liší pouze obsahem paměti PROM /D1A/OCR dokumentace ze ZPS-2

Obsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Instalace
 4. Popis funkce
 5. Programování
 6. Testování

Přílohy:

 1. Mechanická sestava
 2. Zapojení konektoru X1
 3. Rozpiska
 4. Schéma zapojení
 5. Tabulka naprogramování PROM


 1. Úvod
 2. Deska RAM-1 slouží pro rozšíření kapacity pamětí RAM u systému SAPI-1. Jako paměti RAM jsou na desce RAM-1 použity dynamické paměti MHB 4116. Tyto obvody mají kapacitu 16 K x 1 bit. Celková kapacita paměti desky RAM-1 je dána počtem osazených obvodů MHB 4116. Ve výrobě jsou 3 varianty desky RAM-1: RAM-1/48K, RAM-1/32K, RAM-1/16K. Adresace paměti v systému je realizována pomocí výměnné paměti PROM /MH 74S287/ a propojek S1, S2.


 3. Technické parametry
 4. Napájení desky:   + 5 V± 0,25 V
  - 5 V± 0,25 V
  + 12 V   ± 0,5 V
  Odběr proudu:+ 5 V: 0,6 A
  - 5 V: 70 mA
  + 12 V: RAM-1/48K:0,5 A
  /32K:0,4 A
  /16K:0,3 A


  Rozměr desky:140 x 150 mm
  Hmotnost desky:   150 g


  Kapacita paměti:   A   16 384 byte
  B32 768 byte
  C49 152 byte
  U této verze lze nastavit kapacitu = 40 960 byte anebo výměnou paměti PROM /74S287/ libovolně po 1K v celém adresovém prostoru až do max.kapacity 48K byte.


  Způsob obnovení informace: skrytý refreš v cyklu M1 procesoru. Povolené stavy pro zachování obnovy informace:

  RESET - ale první instrukce po RESET nesmí být čtena z RAM-1.

  při DMA přenos z nebo na 128 adres /čtení, zápis/ za každé 2 ms.


  Zátěže sběrnice

  signálv nulev jedničce
  MR, MW, STSTB, M1, Φ2   0,36 mA0,02 mA
  RES0,72 mA0,04 mA
  D0 - D7 vstupy0,25 mA   0,04 mA
  D0 - D7 výstupy10 mA1 mA
  A 15, A 140,25 mA0,025 mA
  A 10, A 11, A 12, A 131,85 mA0,125 mA
  A0 až A91,6 mA0,1mA


  Dynamické parametry:

  maximální délka signálu MR v cyklu M1800 ns
  nominální délka signálu MW500 ns
  maximální frekvence hodinového obvodu procesoru   18,432 MHz 5. Instalace
  1. Desku vyjmeme z obalu a překontrolujeme, zda nedošlo k poškození desky při přepravě. Dále zkontrolujeme kontakty FRB konektoru, zda nedošlo k mechanickému poškození.

  2. Propojky na desce RAM-1 jsou od výrobce zapojeny podle přílohy M. Je-li třeba změnit adresaci paměti PROM, je nutné předělat propojky podle tabulky /příloha V/.

  3. Překontrolujeme, zda deska RAM-1 nezpůsobí, překročení max. odběru napájecích zdrojů systému, nebo překročení povolené zátěže sběrnice. Překontrolujeme, zda adresa navolená na desce není již v systému použita.

  4. Sejmeme ochranné Al folie zkratující vývody konektoru a desku zasuneme do vany systému SAPI-1. Desky je možné zasouvat a vyjímat pouze při vypnutém systému !

  5. Zapneme napájení systému.

  6. Obal desky s krytem konektoru uložíme pro potřebu zaslání desky do opravy.

  Poznámka: S deskami systému se doporučuje manipulovat pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné. Správné nastavení propojek, napojení kabelů, volba adresy a další rozvahy je vhodné provést a překontrolovat před instalací desky. 6. Popis funkce
  1. Deska dynamické paměti RAM-1 může být podle počtu osazených obvodů MHB vystavěna v kapacitách 16 k byte, 32 k byte a 48 k byte. Paměti MHB 4116 jsou dynamické, tzn. je nutno informaci v těchto pamětech obsaženou obnovovat každé dvě milisekundy /refreš/. Obnovování informace na desce RAM-1 využívá uvolnění adresové sběrnice v hodinové periodě T4 cyklu M1 /FETCH CYKL/. V tomto uvolnění je na sběrnice vnucena jedna ze 128 skupinových adres a signálem RAS = 0 je proveden refreš.

  2. Dekodér adresy je tvořen pamětí PROM MH 74S287. Umístěním této paměti do objímky je umožněno zákazníkovi změnit adresaci podle potřeby. Deska RAM-1 je řešena tak, že lze místo obvodu MH 74S287 použít i obvod MH 74S571 a ovládat výběr paměti signálem S1 přivedeným na špičku 21 konektoru X1. V tom případě je však nutno přerušit spoj mezi body A a B.

   Paměť PROM je ovládána adresami A10-A15 a propojkami S1 a S2, které umožňují zvolit jeden ze čtyř základních způsobů adresace /tabulka 1/. Dekodér adres uvádí podle adresy na sběrnici signál SEL do úrovně H a zároveň generuje kombinaci signálů CA0, CA1 a CA2 pro výběr příslušné skupiny pamětí.

  3. Vzhledem k tomu, že pamětí MHB 4116 používá tzv. multiplexování adres, tj. po sedmi vstupech jsou nejprve přivedeny bity A0-A6 /indikace RAS = 0/ a poté jsou tytéž vstupy použity pro bity A7-A13 /indikace CAS = 0/ a mimo tyto adresy je nutno přivádět 128 adres pro refreš, je na desce RAM-1 použit přepínač adres z multiplexorů 74 153, ovládaných vstupy A a B podle tabulky 2.

  4. Ve funkci zesilovače datové sběrnice jsou použity dva obvody MH 3216 trvale otevřené směrem do paměti s výjimkou čtení z paměti a uvedení signálu RESET do hodnoty L.

  5. Obnovování informace v pamětech zajišťuje obvod vyhodnocující koincidenci cyklu M1 a periody T4. Tento obvod nastaví přepínač adres na přenos skupinové adresy /připojí čítač/ a po skončení jednoho cyklu refreše čítač inkrementuje. Tento obvod zároveň zajišťuje generování refreše ve stavu RESET .

   Obnovování informace není zajištěno, zůstane-li mikroprocesor ve stavu buď HALT nebo WAIT tak dlouho, že během dvou milisekund nebude provedeno nejméně 128 operací s pamětí /čtení nebo zápis/.

  6. Signál RAS určující přítomnost méně významné části adresy na adresových vstupech obvodů MHB 4116 je generován při čtení a zápisu ze signálů MR a MW a při refreši z obvodu obnovování. Potřebný signál CAS vzniká podle nastavení dekodéru adresy vždy po přepnutí multiplexoru na významnější část adresy při čtení nebo zápisu.

  7. Ochrana obvodů MHB 4116 před přivedením + 12 V bez záporného předpětí je zajištěna polovodičovým spínačem otevírajícím pouze po připojení - 5 V. 7. Programováni
 8. Obecná pravidla pro programování PROM DIA na desce RAM-1:

  1. Nastavení výstupních signálů Y2 /CA0/, Y4 /CA1/, Y3 /CA2/ paměti PROM MH 74 S 287, které má za následek vybrání příslušné řady pamětí RAM MHB 4116.

  2. A15 = 0 a A14 = 1pak   Y2 = 1 /CA0/
   A15 = 1 a A14 = 0   Y4 = 1 /CA1/
   A15 = 1 a A14 = 1Y3 = 1 /CA2/
  3. Pomocí výstupního signálu Y1 /SEL/ můžeme nastavit kapacitu pamětí RAM dle potřeby a to tak, že do každého bloku pamětí /viz příloha VII/, který odpovídá tomu kilu pamětí, ve kterém chceme mít paměť RAM, napíšeme Y1 = 1. /Nechceme-li v něm mít paměť RAM, napíšeme Y1 0/.

  4. Pomocí propojek S2 a S1 lze naprogramovat 4 verze adresace - viz kap. 4.2 adresace paměti - tab. 1.

   Prvních 16K pamětí RAM /adresy 0000H - 3FFFH/ je blokováno - viz 6XN 280 70 příloha 7 - tabulka obsazených adres pamětí systému. 9. Testování
 10. Deska RAM-1 je ve výrobním podniku zkoušena staticky i dynamicky v nejrychlejším sledu cyklů jaké mohou nastat při práci desky v systému SAPI-1. Funkce je kontrolována pomocí testu TSX 04.  TAB. 1

  S1   S2   ADRESYKAPACITA
  104000H - FFFFH48 K
  014000H - BFFFH32 K
  114000H - 7FFFH16 K
  004000H - DFFFH   40 K


  TAB. 2

  B   A   ADRESY
  00A 7 - A13
  01A0 - A6
  1
  1
  0
  1
  C0 - C6
  (Z ČÍTAČE)  PŘÍL. I.


  Výkres sestavení  PŘÍL. II.

  TABULKA ZAPOJENÍ KONEKTORU XI / RAM 1 SYSTÉM SAPI-1

  č.signál   názevtyp   č.signál   názevtyp
  12
  34STSTB   status platnýINP
  56M1příznak cyklu M1   INP
  78RESRESETINP
  9MRčtení z pamětiINP10
  11MWzápis do paměti   INP12
  1314
  15   +5VnapájeníNAP16+5VnapájeníNAP
  17+5VnapájeníNAP18   +5VnapájeníNAP
  190VnapájeníNAP200VnapájeníNAP
  21S1ovládání výběru
  pamětí
  INP22
  23A9adresaINP24A15adresaINP
  25A11adresaINP26A14adresaINP
  27A13adresaINP28A12adresaINP
  29A10adresaINP30A8adresaINP
  31D4dataBD32D3dataBD
  33D6dataBD34D5dataBD
  35D2dataBD36D7dataBD
  37D0dataBD38D1dataBD
  39A1adresaINP40A0adresaINP
  41A3adresaINP42A2adresaINP
  43A5adresaINP44A4adresaINP
  45A7adresaINP46A6adresaINP
  4748
  4950
  51+12VnapájeniNAP52+12VnapájeníNAP
  530VnapájeniNAP540VnapájeníNAP
  55-5VnapájeniNAP56-5VnapájeníNAP
  5758
  5960Φ2hodiny Φ2 TTLINP
  6162  PŘÍL. III.

  DílMnožství   Jedn.   NázevVývodyČíselný znakKode
  11-deska výsledná6XB 005 23
  2
  34-kontakt6XA 474 10
  41-deska6XA 276 08
  5
  61-objímkaTX 732 2161
  71-vidliceX1 TY 517 4511 51
  80mmvodič U 0,4bČSN 34 7711
  9
  100,1sDispercoll OBID 40/20PN 360/76
  1121gtyč tvářenáČSN 05 5624-5600 40
  121gtrubička 1ČSN 05 5624.2-5600.90   
  13
  141-odpor R110B1TR 191 4K7K
  151-odpor R210B1TR 191 4K7K
  161-odpor R1010B1TR 191 4K7K
  171-odpor R310B1TR 191 2K2K
  181-odpor R1410B1TR 191 2K2K
  19
  201-odpor R410B1TR 191 150RK
  211-odpor R1110B1TR 191 150RK
  221-odpor R1210B1TR 191 150RK
  231-odpor R510B1TR 191 33RK
  241-odpor R610B1TR 191 33RK
  251-odpor R710B1TR 191 33RK
  261-odpor R810B1TR 191 33RK
  271-odpor R910B1TR 191 33RK
  281-odpor R1310B1TR 191 560RK
  291-odpor R1510B1TR 191 56RK
  301-odpor R1610B1TR 191 1K0K
  311-odpor R1710B1TR 191 1K0K
  321-kondenzátor C1B9TM 795 220pM
  331-kondenzátor C2B9TK 795 220pM
  341-kondenzátor C3B9TK 795 470pM
  351-kondenzátor C35B9TK 795 470pM
  361-kondenzátor C4B9TE 131 6M8
  371-kondenzátor C6B9TE 131 6M8
  381-kondenzátor C5B9TE 133 2M2
  391-kondenzátor C9B9TE 133 2M2
  DílMnožstvíJedn.NázevVývodyČíselný znakKode
  401-kondenzátor C7B9TK 783 15n
  411-kondenzátor C8B9TK 783 15n
  421-kondenzátor C10B9TK 783 15n
  431-kondenzátor C11B9TK 783 15n
  441-kondenzátor C12B9TK 783 15n
  451-kondenzátor C13B9TK 783 15n
  461-kondenzátor C14B9TK 783 15n
  471-kondenzátor C15B9TK 783 15n
  481-kondenzátor C16B9TK 783 15n
  491-kondenzátor C17B9TK 783 15n
  501-kondenzátor C32B9TK 783 15n
  511-kondenzátor C33B9TK 733 15n
  521-kondenzátor C36B9TK 783 15n
  531-kondenzátor C37B9TK 783 15n
  541-kondenzátor C18B9TK 783 68n
  551-kondenzátor C19B9TK 783 68n
  561-kondenzátor C20B9TK 783 68n
  571-kondenzátor C21B9TK 783 68n
  581-kondenzátor C22B9TK 783 68n
  591-kondenzátor C23B9TK 783 68n
  601-kondenzátor C24B9TK 783 68n
  611-kondenzátor C25B9TK 783 68n
  621-kondenzátor C26B9TK 783 68n
  631-kondenzátor C27B9TK 783 68n
  641-kondenzátor C28B9TK 783 68n
  651-kondenzátor C29B9TK 783 68n
  661-kondenzátor C30B9TK 783 68n
  671-kondenzátor C31B9TK 783 68n
  681-kondenzátor C34B9TK 783 68n
  69
  70
  71
  721-tranzistor V1 KFY 18T12TPF 03- 6547-69
  731-tranzistor V2 KSY 71T12TPF 03- 6573-69
  74
  751-dioda V3 KZ 14012,5D1TPTE 33 -034/73
  76
  77
  DílMnožstvíJedn.NázevVývody   Číselný znakKode
  781-obvod int. D1A MH 74S287N1TPTE 33-374/79
  791-obvod int. D2A K555 LA3N1
  801-obvod int. D3A K555 LN1N1
  811-obvod int. D4A MH 3216N1TPTE 33-512/79
  821-obvod int. D4B MH 3216N1TPTE 33-512/79
  831-obvod int. D5A UCY 74 153N   N1
  841-obvod int. D6A UCY 74 153NN1
  851-obvod int. D5B UCY 74 153NN1
  861-obvod int. D6B UCY 74 153NN1
  871-obvod int. D7A MH 7493AN1TPTE 33-269/77
  881-obvod int. D7B MH 7493AN1TPTE 33-269/77
  891-obvod int. D8A UCY 7486NN1TWT-75/CEMI/B-34
  901-obvod int. DIB MH 7400N1TPF 03-6553-71
  911-obvod int. D2B MH 74 164N1TPTE 33-274/77
  921-obvod int. D3B MH 7454N1TPTE 33-240/76
  931-obvod int. D9C UCY 74 132NN1
  941-obvod int. C1C MHB 4116N1TPTE 33-660/80
  951-obvod int. D2C MHB 4116N1TPTE 33-660/80
  961-obvod int. D3C MHB 4116N1TPTE 33-660/30
  971-obvod int. D4C MHB 4116N1TPTE 33-660/80
  931-obvod int. D5C MHB 4116N1TPTE 33-660/80
  991-obvod int. D6C MHB 4116N1TPTE 33-660/80
  100   1-obvod int. D7C MHB 4116N1TPTE 33-660/80
  1011-obvod int. D8C MHB 4116N1TPTE 33-660/80
  1021-obvod int. D1D MHB 4116N1TPTE 33-660/80
  1031-obvod int. D2D MHB 4116N1TPTE 33-660/80
  1041-obvod int. D3D MHB 4116N1TPTE 33-660/80
  1051-obvod int. D4D MHB 4116N1TPTE 33-660/80
  1061-obvod int. D5D MHB 4116N1TPTE 33-660/80
  1071-obvod int. D6D MHB 4116N1TPTE 33-660/80
  1081-obvod int. D7D MHB 4116N1TPTE 33-660/80
  1091-obvod int. D8D MHB 4116N1TPTE 33-660/80
  1101-obvod int. D1E MHB 4116N1TPTE 33-660/80
  1111-obvod int. D2E MHB 4116N1TPTE 33-660/80
  1121-obvod int. D3E MHB 4116N1TPTE 33-660/80
  1131-obvod int. D4E MHB 4116N1TPTE 33-660/80
  1141-obvod int. D5E MHB 4116N1TPTE 33-660/80
  1151-obvod int. D6E MHB 4116N1TPTE 33-660/80
  1161-obvod int. D7E MHB 4116N1TPTE 33-660/80
  1171-obvod int. D8E MHB 4116N1TPTE 33-660/80  PŘÍL. IV.


  Schéma zapojení RAM-1 a černobílá verze ZDE.

  VERZE PROPOJKY
      S1 S2
   16K  S  S
   32K  R  S
   48K  S  R
   40K  R  R
  


  PŘÍL. V.

  Tabulka PROM /D1A/ na desce RAM-1 /základní provedeni (48K)

  -----------------------------------------------------
  S1 S2 A15 A14 A13 šp.9 šp.10 ap.11 šp.12  kapacita
   H  G  F  E  D CA1  CA2  CA0  SEL  paměti
             Y4  Y3  Y2  Y1
  -----------------------------------------------------
   1  1  0  0  0           0
   1  1  0  0  1           0
   1  1  0  1  0        1   1    16K
   1  1  0  1  1        1   1
   1  1  1  0  0  1         0
   1  1  1  0  1  1         0
   1  1  1  1  0     1      0
   1  1  1  1  1     1      0
  -----------------------------------------------------
   0  1  0  0  0           0
   0  1  0  0  1           0
   0  1  0  1  0        1   1
   0  1  0  1  1        1   1    32K
   0  1  1  0  0  1         1
   0  1  1  0  1  1         1
   0  1  1  1  0     1      0
   0  1  1  1  1     1      0
  -----------------------------------------------------
   1  0  0  0  0           0
   1  0  0  0  1           0
   1  0  0  1  0        1   1
   1  0  0  1  1        1   1    48K
   1  0  1  0  0  1         1
   1  0  1  0  1  1         1
   1  0  1  1  0     1      1
   1  0  1  1  1     1      1
  -----------------------------------------------------
   0  0  0  0  0           0
   0  0  0  0  1           0
   0  0  0  1  0        1   1
   0  0  0  1  1        1   1    40K
   0  0  1  0  0  1         1
   0  0  1  0  1  1         1
   0  0  1  1  0     1      1
   0  0  1  1  1     1      0
  -----------------------------------------------------
                    vždy 8 adres PROM
  

  obsah PROM 74S287 D1A (A1) (INTELHEX)

  :20000000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3B0
  :20002000F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F400
  :20004000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F370
  :20006000F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4B0
  :20008000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F330
  :2000A000F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F560
  :2000C000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F0
  :2000E000F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F5F5F5F5F5F5F5F5F4F4F4F4F4F4F4F428
  :00000001FF
  


  POZNÁMKY

  RAM-1/16K

  S1   S2   rozsah adr.kapacita RAM
  00C000 - E7FF   
  F000 - FFFF14K paměti RAM
  01C000 - FFFF16K paměti RAM
  11C000 - E7FF10K paměti RAM
  100000 - BFFF48K paměti RAM   ???? na desce je jen 16KB RAM

  1- spojeno (L)
  0- rozpojeno (H)


  obsah PROM 74s287 D1A (A1) (INTELHEX)

  :20000000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0E0
  :20002000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F0F0F0F0F0F0A2
  :20004000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0A0
  :20006000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F350
  :20008000F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9A0
  :2000A000F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0
  :2000C000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F020
  :2000E000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F0F0F3F3F3F3D6
  :00000001FF
  

  RAM-1(A) umožňuje spolupráci se signálem MAP1 za předpokladu výměny PROM 74s287 za PROM 74s571 (s odpovídajícim obsahem) a přerušení propojky A-BObsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Instalace
 4. Popis funkce
 5. Programování
 6. Testování

Přílohy:

 1. Mechanická sestava
 2. Zapojení konektoru X1
 3. Rozpiska
 4. Schéma zapojení
 5. Tabulka naprogramování PROM


ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / RAM-1SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz