ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / ARB-1
ARB-1


Deska ARB-1 je popsána ve více zdrojích. První uveřejněný popis je v AR/B 83/1 (Amatérské Rádio řada B (modré – pro konstruktéry), ročník 1983 číslo 1) kde je podrobnější popis funkce sběrnice a popis oživení. Dále je popsána v dokumentaci dodávané k ZPS (ZPS-1, ZPS-2, ZPS-3 a ….).OCR návodu ARB-1 z dokumentace pro ZPS-3, doplněno a přidáno par poznámek.

Obsah:

 1. Úvod
 2. Technické údaje
 3. Popis sběrnice
 4. Testování
 5. Údržba a servis
 6. Skladování
 7. Záruka

Přílohy:

 1. Zapojení konektoru X1
 2. Zapojeni konektorů X2-X8
 3. Zapojení konektoru X9
 4. Zapojení konektoru X10
 5. Alternativní signály na ARB-1
 6. Mechanická konstrukce
 7. Schéma zapojení


 1. Úvod

 2. Sběrnice ARB-1 tvoří mechanický a elektrický spojovací článek mezi deskami systému SAPI-1.

  Sběrnice je realizována deskou plošného spoje opatřenou konektory FRB s klíčováním. Jako většina sběrnic systémů s mikroprocesorem 8080 má i sběrnice ARB-1 osmibitovou datovou a šestnáctibitovou adresovou část. Mimo další signály rozváděné sběrnicí je zde počítáno i s šesti rezervními signály a signály potřebnými pro DMA. Napájecí napětí rozváděná sběrnicí jsou průběžně blokována kondenzátory pro potlačení rušivých signálů.

  Sběrnice počítá s osmi deskovými pozicemi. 3. Technické údaje

  1. Všeobecné
  2. Viz kapitola ZPS-3


  3. Parametry sběrnice
  4. Napájecí napětí+ 5 V
   - 5 V
   + 12 V
   - 12 V
    
   Odběrpodle počtu a typu desek a přídavných zařízení
    
   Počet deskových pozic   8 /z toho jedna rezervovaná pro desku JPR-1A (JPR-1, JPR-1Z)/
    
   Signály8 datových
   16 adresových
   5 napájecích
   6 rezervních
   18 řídících /z toho 2 přerušovací/


 4. Popis sběrnice

 5. Sběrnice je realizována deskou oboustranného plošného spoje osazenou konektory FRB o šedesátidvou -vývodech. Na sběrnici lze připojit desku JPR-1A (JPR-1, JPR-1Z) /do rezervované pozice konektor X1/ a sedm dalších desek /konektory X2-X8/.

  Funkce signálů sběrnice, mimo datových, adresových a napájecích, jejichž poslání je zřejmé, následuje.

  RTL-připojení tlačítka RESET. Tento signál je jako jediný z řídících signálů veden mimo ARB-1, a to na konektor X10, kde lze připojit externí tlačítko RESET.
  HOLD-žádost o DMA. Timto signálem jsou výstupy procesoru uvedeny do třetího stavu a sběrnice lze řídit externě
  HLDA-potvrzení žádosti o DMA. Procesor oznamuje, že žádost o DMA akceptoval a sběrnice lze ovládat externě
  RDY-vstup RDYIN obvodu 8224. Do mikroprocesoru je tento signál z 8224 předáván jako READY
  STSTB-synchronizační signál sloužící ke vzorkování stavového slova
  M1-invertovaný bit D5 vnitřní datové sběrnice. Ve stavovém slově má tento bit význam FETCH /čtení instrukce z paměti/
  RES-invertovaný výstup RESET obvodu 8224. Tento signál lze využít k nulování programovatelných obvodů, resp. k nulování či nastavení sekvenčních obvodů
  INT0 , INT1-žádosti o přerušení
  INTE-invertovaný výstup INTE mikroprocesoru 8080A. Informuje o zakázání a povolení přerušení
  INTA-potvrzení, že procesor akceptoval žádost o přerušení. Jedná se přímo o výstup INTA obvodu 8228
  MR, MW-čtení paměti, zápis do paměti
  IOR, IOW-čtení a zápis do a z obvodů vstup - výstup
  Φ2-zdroj kmitočtu pro desky systému. Jedná se o vývod Φ2/TTL/ obvodu 8224
  DEN-signál určený pro uvedení datových a řídících výstupů obvodu 8228 do třetího stavu. Používá se pouze pro diagnostické účely
  AEN-inverze k HLDA

  Datová sběrnice pracuje se signály D0 - D7, adresová sběrnice pro adresaci pamětí využívá signály A0 - A15. Pro adresaci vstupně výstupních obvodů jsou použity signály A0 - A7. 6. Testování

 7. Kontrola funkce sběrnice je součástí testu TSX12, dodávaného včetně popisu jako zvláštní příslušenství. 8. Údržba a servis

 9. Viz popis sestavy ZPS-3 10. Skladování

 11. Viz popis sestavy ZPS-3 12. Záruka

 13. Viz popis sestavy ZPS-3 1. Příloha

 2. Zapojení konektoru X1

  Č.SIGNÁL   NÁZEVTYP   Č.SIGNÁL   NÁZEVTYP
  62INT0Žádost o přeruš. 0 *   INP61INTAPotvrzení přeruš.OUT
  60Φ2Hodiny Φ2-TTLOUT59INT1Žádost o přeruš. 1 *   INP
  58- 12VNapájeníNAP57- 12VNapájeníNAP
  56- 5VNapájeníNAP55- 5VNapájeníNAP
  540VZemNAP53   0VZemNAP
  52+ 12VNapájeníNAP51+ 12VNapájeníNAP
  50   49
  4847
  46A6AdresaOUT45A7AdresaOUT
  44A4AdresaOUT43A5AdresaOUT
  42A2AdresaOUT41A3AdresaOUT
  40A0AdresaOUT39A1AdresaOUT
  38D1DataBD37D0DataBD
  36D7DataBD35D2DataBD
  34D5DataBD33D6DataBD
  32D3DataBD31D4DataBD
  30A8AdresaOUT29A10AdresaOUT
  28A12AdresaOUT27A13AdresaOUT
  26A14AdresaOUT25A11AdresaOUT
  24Al5AdresaOUT23A9AdresaOUT
  2221
  200VZemNAP190VZemNAP
  18+ 5VNapájeníNAP17+ 5VNapájeníNAP
  16+ 5VNapájeníNAP15+ 5VNapájeníNAP
  14DENPovolení datINP13AENPovolení adresOUT
  12IOWZápis do portuOUT11MWZápis do pamětiOUT
  10IORČtení z portuOUT09MRČtení z pamětiOUT
  08RESNulováníOUT07INTEPřeruš. povoleno *OUT
  06M1Příznak cyklu M1OUT05HLDAPotvrzení pro DMA   OUT
  04STSTBVzorek statutuOUT03RDYReadyINP
  02HOLDŽádost o DMAINP01RTLTlačítko resetINP

  Typ signálu :INPvstupníBDobousměrný
  OUT výstupní   NAP napájení


 3. Příloha

 4. Zapojení konektoru X2 – X8

  Č.SIGNÁL   NÁZEVTYP   Č.SIGNÁL   NÁZEVTYP
  62INT0Žádost o přeruš. 0 *OUT61INTAPotvrzení přeruš.INP
  60Φ2Hodiny Φ2-TTLINP59INT1Žádost o přeruš. 1 *OUT
  58- 12VNapájeníNAP57– 12VNapájeníNAP
  56- 5VNapájeníNAP55- 5VNapájeníNAP
  54   0VZemNAP53   0VZemNAP
  52+ 12VNapájeníNAP51+ 12VNapájeníNAP
  50S6Reserva *49S5Reserva *
  48S4Reserva *47S3Reserva *
  46A6AdresaINP45A7AdresaINP
  44A4AdresaINP43A5AdresaINP
  42A2AdresaINP41A3AdresaINP
  40A0AdresaINP39A1AdresaINP
  38D1DataBD37D0DataBD
  36D7DataBD35D2DataBD
  34D5DataBD33D6DataBD
  32D3DataBD31D4DataBD
  30A8AdresaINP29A10AdresaINP
  28A12AdresaINP27A13AdresaINP
  26A14AdresaINP25A11AdresaINP
  24A15AdresaINP23A9AdresaINP
  22S2Reserva *21S1Reserva *
  200VZemNAP190VZemNAP
  18+ 5VNapájeníNAP17+ 5VNapájeníNAP
  16+ 5VNapájeníNAP15+ 5VNapájeníNAP
  14DENPovolení datOUT13AENPovolení adresINP
  12IOWZápis do portuINP11MWZápis do pamětiINP
  10IORČtení z portuINP09MRČtení z pamětiINP
  08RESNulováníINP07INTEPřeruš. povoleno *INP
  06M1Příznak cyklu M1INP05HLDAPotvrzení pro DMAINP
  04STSTBVzorek statutuINP03RDYReadyOUT
  02HOLDŽádost o DMAOUT01RTLTlačítko resetOUT

  Typ signálu :INPvstupníBDobousměrný
  OUT výstupní   NAP napájení


 5. Příloha

 6. Zapojení konektoru X9

  Č.SIGNÁL   NÁZEVTYP   Č.SIGNÁL   NÁZEVTYP
  30   0VZemNAP290VZemNAP
  280VZemNAP27   0VZemNAP
  260VZemNAP250VZemNAP
  240VZemNAP230VZemNAP
  22+ 5VNapájeníNAP21+ 5VNapájeníNAP
  20+ 5VNapájeníNAP19+ 5VNapájeníNAP
  18+ 5VNapájeníNAP17+ 5VNapájeníNAP
  16+ 5VNapájeníNAP15+ 5VNapájeníNAP
  14RTLTlačítko reset   OUT13RTLTlačítko reset   OUT
  12+ 12VNapájeníNAP11+ 12VNapájeníNAP
  10+ 12VNapájeníNAP09+ 12VNapájeníNAP
  080VZemNAP070VZemNAP
  060VZemNAP050VZemNAP
  04- 12VNapájeníNAP03- 12VNapájeníNAP
  02- 5VNapájeníNAP01- 5VNapájeníNAP

  Typ signálu :OUT výstupní   NAP napájení


 7. Příloha

 8. Zapojení konektoru X10

  Č.SIGNÁL   NÁZEVTYP
  30VZemNAP
  2+ 12VNapájeníNAP
  1RTLTlačítko reset   OUT

  Typ signálu :OUT výstupní   NAP napájení


 9. Příloha

 10. Alternativní signály na ARB-1

  Rozdíly základních signálů v závislosti na požitých procesorových deskách.

  JPR-1   JPR-1A   JPR-1Z
  INT0přpojeno na R0 MH3214přpojeno přes hradlo NAND na INT MHB8080Apřpojeno na INT Z80
  INT1přpojeno na R1 MH3214přpojeno přes hradlo NAND na INT MHB8080Apřpojeno na NMI Z80
  INTE / REF   informuje o zakázání a povolení přerušeníinformuje o zakázání a povolení přerušenípřpojeno na REF Z80


  Význam rezervních signálů bez záruky na správnost či úplnost.

  S1MAP1pomocný adresný signál
  S2MAP2pomocný adresný signál
  S3- 15Vpomocné napájení
  S4Uzzáložní napájení
  S5   ?
  S6+15V / +30V   pomocné napájení


 11. Příloha

 12. Mechanická konstrukce


  DPS ARB-1  DPS ARB-1 13. Příloha

 14. Schéma zapojení


  Schéma ARB-1 a černobílá verze ZDE.Obsah:

 1. Úvod
 2. Technické údaje
 3. Popis sběrnice
 4. Testování
 5. Údržba a servis
 6. Skladování
 7. Záruka

Přílohy:

 1. Zapojení konektoru X1
 2. Zapojeni konektorů X2-X8
 3. Zapojení konektoru X9
 4. Zapojení konektoru X10
 5. Alternativní signály na ARB-1
 6. Mechanická konstrukce
 7. Schéma zapojení


ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / ARB-1SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz