ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / JPR-1A
JPR-1AOCR návodu JPR-1A z dokumentace pro ZPS-3

Obsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Popis konstrukce
 4. Instalace
 5. Programování
 6. Testování
 7. Údržba a servis
 8. Všeobecné údaje

Přílohy :

 1. Zapojení propojek
 2. Rozmístění součástek
 3. Rozpiska dílů
 4. Obsazení konektoru X2
 5. Obsazení konektoru X3
 6. Instrukční soubor
 7. Schéma zapojení
 8. Obsah PROM


 1. Úvod

 2. Deska JPR-1A je alternativní deska procesoru pro systém SAPI-1. Oproti desce JPR-1 není schopna samostatné funkce jednodeskového mikropočítače, neboť neobsahuje paměť RAM.

  Přednostní použití této desky je v systému ZPS-3, kde je v plné míře využívána možnost práce s pamětí RAM v celém adresovém rozsahu mikroprocesoru MHB 8080. Vzhledem k tomu, že programové vybavení tohoto systému je uloženo na pružném disku, systém se s výjimkou krátkého inicializačního programu obejde bez paměti EPROM.

  Desku JPR-1A lze využít i v jiných aplikacích ve spolupráci s deskami REM-1, resp.RAM-1. Pro uložení programu do délky 4kB lze použít dvě paměti EPROM /2716/, s nimiž je na desce počítáno. 3. Technické parametry

 4. Napájecí napětí+ 5 ± 0,25 V / 800 mA
  - 5 ± 0,25 V / 0,01 mA
  +12 V ± 0,5 V / 40 mA
   
  Rozměry desky140 a 150 mm
  Hmotnostcca 150 g
   
  Kapacita EPROM4kB
  Typ pamětiMHB 2716
  Počet vstupů3 x 8 datové + řídící
  Počet výstupů3 x 8 datové + řídící
  Počet úrovní přerušeni   1

  Max. přípustné zátěže signálů v mA.

  MR, MW, IOR, IOW, AEN
  HLDA, M1, STSTB, RES   
  3,2
  A0 až A70,75
  A8, A90,5
  A100,2
  A11 až A150,25
  D0 až D71,25
  RDY5
  HLD5
  DEN100 Ω proti zemi


 5. Popis funkce

 6. Základem desky JPR-1A je mikroprocesor se svými podpůrnými obvody. Deska dále obsahuje max. 4 kbyte paměti EPROM, 6 osmibitových portů /3 vstupní a 3 výstupní/, dekodér adres a zesilovače řídících signálů.


  1. Skupina mikroprocesoru
  2. Mikroprocesor a podpůrné obvody jsou zapojeny standardním způsobem. Hodinový generátor MH 8224 /D1B/ je řízen krystalem o kmitočtu 18 MHz. Automatické generování signálu RESET po zapnutí napájení je zajištěno RC členem R38, C6. Výstup fi 2 /TTL/ hodinového generátoru je vyveden na sběrnici systému.

   Systémový řadič MH 8228 /D1C/ generuje řídící signály čtení a zápisu pro paměť a přídavná zařízení a signál potvrzení žádosti o přerušení na základě stavového slova z mikroprocesoru 8080A. Zároveň tento obvod slouží jako obousměrný zesilovač datové sběrnice. CPU MHB 8080A /D2B/ řídí činnost systému podle instrukcí čtených z paměti. 16 adresových vodičů mikroprocesoru je vyvedeno na konektor sběrnice.


  3. Vstupní a výstupní porty
  4. Na desce JPR-1A je šest osmibitových portů, realizovaných obvody MH 3212 /D6C až D11C/. Tři z nich pracují jako vstupní, tři jako výstupní a jsou vyvedeny na konektory X2 a X3. Zapojení těchto konektorů je ekvivalentní desce JPR-1. Porty zabírají v adresovém prostoru přídavných zařízení adresy 01H, 02H, 03H.


  5. Obsluha přerušení
  6. Deska JPR-1A má na konektoru XI dva vstupy žádosti o přerušení ze sběrnice, označené INT0 a INT1. Logický součet těchto signálů /D5C/6/ je přiveden na vstup INT mikroprocesoru. Obě žádosti mají tedy stejnou prioritu. Nastavením drátové spojky lze volit obsluhu přerušení bu3 přes RST 7, nebo s využitím vnějšího řadiče přerušení /Spojeno 1-2 a 1-3 rozpojeno vyvolá RST 7, 1-3 spojeno a 1-2 rozpojeno - vnější řadič/.


  7. Paměť EPROM
  8. Na desce jsou osazeny dvě objímky pro paměti EPROM MHB 2716. Paměť EPROM je umístěna v adresovém prostoru 0000H až 0FFFH. Výstupy paměťových obvodů jsou od datové sběrnice odděleny obvodem MH 3212 /D5B/.


  9. Dekodér adresy
  10. Úkolem dekodéru adresy desky JPR-1A není jen přiřadit správné adresy paměti a portům, ale i přepnout adresování prvních čtyř kilobyte paměti z EPROM na RAM. Za tím účelem je dekodér adresy vybaven klopným obvodem "BOOT" /D5C/8 a D5C/11/, jehož stav je indikován diodou LED V2 na okraji desky. Tento obvod je nulován signálem RESET.

   Vlastní dekodér adresy je dvoustupňový. Prvý stupeň, tvořený pamětí PROM D2C, generuje podle stavu vodičů A" A8 až A15 a signálu BOOT

   signály :
   PORTY- čtení/zápis z/do portů JPR-1A
   OE1- čtení z paměti D3B
   OE2- čtení z paměti D4B
   INT/EXT - 1   - čtení z EPROM JPR-1A
   0   - čtení/zápis z/do vnější RAM.

   Druhý stupeň, obvod 3205 /D3C/, vybírá podle stavu A8 a A9 jednotlivé dvojice portů na desce JPR-1A.

   Při zápisu do portu 00H je aktivován klopný obvod "BOOT", jehož výstup způsobí odpojení výstupů vnitřní EPROM od sběrnice a tím umožní využít adresový prostor 64 kB pro paměť RAM.


  11. Zesilovače řídících signálů
  12. Na desce JPR-1A jsou řídící signály pro obsluhu paměti a vstup/výstupních zařízení zesíleny třístavovými hradly 74125 /D2A/. Zesilovače počítají s tím, že na sběrnici jsou řídící signály ošetřeny odpory proti + 5 V. Signály HLDA=1 nebo AEN=1 uvádějí výstupy zesilovačů do třetích stavů. Signál MR je navíc na zesilovači uváděn do třetího stavu při čtení z vnitřní EPROM, a to signálem INT/ EXT. 7. Instalace

 8. Viz Instalace systému ZPS-3. 9. Programováni

 10. Vzhledem k tomu, že deska JPR-1A je určena přednostně pro práci s disketovým operačním systémem CP/M, má jisté zvláštnosti v programování.

  Paměť EPROM JPR-1A obsahuje 2 kB zaváděcího programu "BOOTSTRAP LOADER". Po zapnutí nebo RESETu systému se tento program spustí od adresy 0000H, přepíše sám sebe do paměti RAM, provede skok do této paměti, odpojí adresaci vnitřní EPROM a zajistí přečtení operačního systému z diskety. Operační systém CP/M je mezinárodním mikropočítačovým standardem a v jeho rámci existuje řada překladačů vyšších programovacích jazyků /např. BASIC, FORTRAN, PASCAL, FORTH/ a řada programů pro tvorbu a ladění programového vybavení v jazyce symbolických adres mikroprocesoru 8080 /EDITOR, ASSEMBLER, DISASSEMBLER/.

  Porty na desce JPR-1A jsou adresovány jako přídavná zařízení. Z toho důvodu není programové vybavení vytvořené pro JPR-1 plně přenositelné na JPR-1A. Převod adres portů mezi JPR-1 a JPR-1A je následovný : Port 0 adresovaný na JPR-1 jako 2400 až 27FF, má na JPR-1A adresu 01. Port 1, na JPR-1 2800 až 2BFF, má na JPR-1A adresu 02 a konečně port 2 adresovaný dříve 2C00 až 2FFF má novou adresu 03. Podstatná změna spočívá i v tom, že dříve byly tyto porty aktivovány signálem MW/MR, t.j. pracovalo se s nimi jako s pamětí, kdežto na desce JPR-1A se s těmito porty pracuje tradičním způsobem pomocí signálů IOW/ IOR /instrukce OUT/IN/.

  Deska JPR-1A neobsahuje řadič přerušení a proto neumožňuje generovat přerušeni při zápisu do portu P2. Obě žádosti o přerušení ze sběrnice vyvolají přerušení RST 7. Je-li v systému zapotřebí více úrovní přerušení, lze použít externí řadič žádostí o přerušení nebo zdroj přerušení identifikovat programově. 11. Testování

 12. Deska JPR-1A je ve výrobním závodě testována pomocí speciálního testu, jenž ověřuje správnou činnost všech funkčních bloků desky. 13. Údržba a servis

 14. Viz popis údržby a servisu v kapitole ZPS-3 15. Všeobecné údaje

 16. Viz všeobecné údaje v kapitole ZPS-3. 1. Příloha

 2. Zapojení propojek

  VYZNÁMSPOJIT   ROZPOJIT
  PRI PRERUSENI VYVOLA   
  RST 7 (NA ADR 38H)
  1-21-3
  VEKTOR PRERUSENI
  DODÁVÁN ZE SBERNICE
  1-31-2 3. Příloha


 4. Rozmístění součástek

 5. Příloha

 6. Rozpiska dílů

  OznačeníTyp
  ODPORY
  R29, 42TR 191 100R
  R31 TR 191 220R
  R34-36, 40, 41TR 191 1K0
  R1-28, 43, 44TR 191 4K7
  R30, 32, 33, 37, 38, 39   TR 191 4K7
   
  KONDENZÁTORY
  C6, 9TE 981 20u
  C5TK 755 10p
  C3, 8, 11TK 783 15n
  C1, 2, 4, 7TK 783 47n
   
  POLOVODIČE
  VD1KA 263
  HL1LQ 1132
  D3CMH 3205
  D5B, D6C, D7C, D8C
  D9C, D10C, D11C
  MH 3212
  D5CMH 7400
  D1A, D4CMH 7404
  D2CMH 74 S 571
  D1BMH 8224
  D1CMH 8228
  D2BMHB 8080A
  D2AK 155 LP8 /74 125/
  D4BK 573 RF5 /2716/
  BX1X-tal 18MHz 7. Příloha

 8. Obsazení konektoru X2

  Č.SIGNÁL   NÁZEVTYP   Č.SIGNÁL   NÁZEVTYP
  01P1-INTVst. port P1OUT02   P1-IN4Vst. port P1INP
  03   P1-IN2Vst. port P1INP04P1-IN1Vst. port P1INP
  05P1-IN3Vst. port P1INP06P1-IN0Vst. port P1INP
  07P1-IN7Vst. port P1INP08P1-IN5Vst. port P1INP
  09P1-IN6Vst. port P1INP10P1-STBVst. port P1INP
  110 VZenNAP12P0-INTVýst. port P0OUT
  13P0-OUT0   Výst. port P0OUT14P0-OUT1Výst. port P0OUT
  15P0-OUT5Výst. port P0   OUT16P0-OUT6Výst. port P0OUT
  17P0-OUT4Výst. port P0OUT18P0-OUT7Výst. port P0   OUT
  19P0-OUT3Výst. port P0OUT20P0-OUT2   Výst. port P0OUT
  210 VZemNAP22P0-STBVst. port P0INP
  23P0-IN4Vst. port P0INP24P0-IN6Vst. port P0INP
  25P0-IN7Vst. port P0INP26P0-IN5Vst. port P0INP
  27P0-IN2Vst. port P0INP28P0-IN1Vst. port P0INP
  29P0-IN3Vst. port P0INP30P0-IN0Vst. port P0INP
  Typ signálu:   INPvstupní
  OUT   výstupní   NAP   napájeni 9. Příloha

 10. Obsazení konektoru X3

  Č.SIGNÁL   NÁZEVTYP   Č.SIGNÁL   NÁZEVTYP
  01P2-INTVýst. port P2OUT02   P2-OUT5Výst. port P2OUT
  03   P2-OUT0Výst. port P2OUT04P2-OUT6Výst. port P2   OUT
  05P2-OUT1Výst. port P2   OUT06P2-OUT2Výst. port P2OUT
  07P2-OUT7Výst. port P2OUT08P2-OUT3Výst. port P2OUT
  09P2-STBVýst. port P2INP10P2-OUT4Výst. port P2OUT
  110 VZemNAP12P2-IN2Vst. port P2INP
  11P2-IN4Vst. port P2INP14P2-IN3Vst. port P2INP
  15P2-IN6Vst. port P2INP16P2-IN7Vst. port P2INP
  17P2-IN1Vst. port P2INP18P2-IN5Vst. port P2INP
  19P1-STB1Výst. port P1INP20P2-IN0Vst. port P2INP
  210 VZemNAP22P1-INTRVýst. port P1OUT
  23P1-OUT4Výst. port P1OUT24P1-OUT0Výst. port P1OUT
  25P1-OUT7   Výst. port P1OUT26P1-OUT1Výst. port P1OUT
  27P1-OUT2Výst. port P1OUT28P1-OUT5Výst. port P1OUT
  29P1-OUT3Výst. port P1OUT30P1-OUT6   Výst. port P1OUT
  Typ signálu:   INPvstupní
  OUT   výstupní   NAP   napájeni 11. Příloha

 12. Instrukční soubor

  HEX | X0    X1    X2    X3    X4    X5    X6    X7    X8    X9    XA    XB    XC    XD    XE    XF
  ----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  0X | NOP   LXI B  STAX B  INX B  INR B  OCR B  MVI B  RLC   X    DAD B  LDAX B  DCX B  INR C  DCR C  MVI C  RRC
  1X | X    LXI D  STAX D  INX D  INR D  DCR D  MVI D  RAL   X    DAD D  LDAX D  DCX D  INR E  DCR E  MVI E  RAR
  2X | X    LXI H  SHLD   INX H  INR H  DCR H  MVI H  DAA   X    DAD H  LHLD   DCX H  INR L  DCR L  MVI L  CMA
  3X | X    LXI SP  STA   INX SP  INR M  DCR M  MVI M  STC   X    DAD SP  LDA   DCX SP  INR A  OCR A  MVI A  CMC
  4X | MOV B,B MOV B,C MOV B,D MOV B,E MOV B,H MOV B,L MOV B,M MOV B,A MOV C,B MOV C,C MOV C,D MOV C,E MOV C,H MOV C,L MOV C,M MOV C,A
  5X | MOV D,B MOV D,C MOV D,D MOV D,E MOV D,H MOV D,L MOV D,M MOV D,A MOV E,B MOV E,C MOV E,D MOV E,E MOV E,H MOV E,L MOV E,M MOV E,A
  6X | MOV H,B MOV H,C MOV H,D MOV H,E MOV H,H MOV H,L MOV H,M MOV H,A MOV L,B MOV L,C MOV L,D MOV L,E MOV L,H MOV L,L MOV L,M MOV L,A
  7X | MOV M,B MOV M,C MOV M,D MOV M,E MOV M,H MOV M,L HLT   MOV M,A MOV A,B MOV A,C MOV A,D MOV A,E MOV A,H MOV A,L MOV A,M MOV A,A
  8X | ADO B  ADD C  ADD D  ADD E  ADD H  ADD L  ADD M  ADD A  ADC B  ADC C  ADC D  ADC E  ADC H  ADC L  ADC M  ADC A
  9X | SUB B  SUB C  SUB D  SUB E  SUB H  SUB L  SUB M  SUB A  SBB B  SBB C  SBB D  SBB E  SBB H  SBB L  SBB M  SBB A
  AX | ANA B  ANA C  ANA D  ANA E  ANA H  ANA L  ANA M  ANA A  XRA B  XRA C  XRA D  XRA E  XRA H  XRA L  XRA M  XRA A
  BX | ORA B  ORA C  ORA D  ORA E  ORA H  ORA L  ORA M  ORA A  CMP B  CMP C  CMP D  CMP E  CMP H  CMP L  CMP M  CMP A
  CX | RNZ   POP B  JNZ   JMP   CNZ   PUSH B  ADI   RST 0  RZ    RET   JZ    X    CZ    CALL   ACI   RST 1
  DX | RNC   POP D  JNC   OUT   CNC   PUSH D  SUI   RST 2  RC    X    JC    IN    CC    X    SBI   RST 3
  EX | RPO   POP H  JPO   XTHL   CPO   PUSH H  ANI   RST 4  RPE   PCHL   JPE   XCHG   CPE   X    XRI   RST 5
  FX | RP    POP A  JP    DI    CP    PUSH A  ORI   RST 6  RM    SPHL   JM    EI    CM    X    CPI   RST 7
  


 13. Příloha

 14. Schéma zapojení


  Schéma JPR-1A a černobílá verze ZDE. 15. Příloha

 16. Obsah PROM 74S571

  :20000000FDFDFCFDFCFDFCFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFD43
  :20002000FDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFD20
  :20004000FDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFD00
  :20006000FDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDE0
  :20008000FDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDC0
  :2000A000FDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDA0
  :2000C000FDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFD80
  :2000E000FDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFD60
  :20010000FAFDFAFDFAFDFAFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFD4B
  :20012000FDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFD1F
  :20014000FBFDFBFDFBFDFBFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFD07
  :20016000FDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDDF
  :20018000F7FDF7FDF7FDF7FDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDD7
  :2001A000FDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFD9F
  :2001C000F7FDF7FDF7FDF7FDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFD97
  :2001E000FDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFD5F
  :00000001FF
  


Obsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Popis konstrukce
 4. Instalace
 5. Programování
 6. Testování
 7. Údržba a servis
 8. Všeobecné údaje

Přílohy :

 1. Zapojení propojek
 2. Rozmístění součástek
 3. Rozpiska dílů
 4. Obsazení konektoru X2
 5. Obsazení konektoru X3
 6. Instrukční soubor
 7. Schéma zapojení
 8. Obsah PROM


ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / JPR-1ASAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz